Prosím ak máte otázku neváhajte nás kontaktovať

Ing. Dárius Jacko
Telefón: +421 918 054 842
E-mail: info@ChironArmory.com

Adresa:
Pod horou 1695/27
034 84 Liptovské Sliače

Fakturačné údaje:
IČO: 50696742
DIČ: 2120426693
Zapísané v obchodnom registri okresného súdu Žilina oddieli Sro, vložka číslo 67057/L

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK29 0900 0000 0051 2628 8946
SWIFT: GIBASKBX